Talajmintavevõk  Vízmintavevõk
A mintavétel módját a mintavétel célja határozza meg. Általános vizsgálathoz elegendõ a bolygatott szerkezetû mintavétel. A talaj néhány fizikai és vízgazdálkodási tulajdonságának meghatározásához bolygatatlan szerkezetû talajmintavétel szükséges.
A mintavétel a talajvíz és az öntözõvíz vizsgálatához szükséges. A mintavétel történhet rendszeresen pl. talajvízkútból és alkalomszerûen pl. talajvízrétegbõl. Ezekre a feladatokra a hordozható vízmintavevõ és a talajoldat extraktor használható.
 Talajvizsgáló mûszerek  Vízvizsgáló mûszerek
A talajvizsgálat területén a méréstechnika eredményeinek köszönhetõen a vizsgálatok jelentõs része a helyszínen elvégezhetõ. Várható általános elterjedésük miatt a késõbbiekben fõleg ezeket a méréstechnikai lehetõségeket célszerû használni.
A vízvizsgálatok jelentõs része a helyszínen elvégezhetõ. Alkalmazási területük kiterjed a víz mennyiségi és minõségi paramétereinek vizsgálatára. Használatukkal folyamatosan ellenõrizhetõk a szükséges paraméterek.
 Talajerózió vizsgálók  Hõgazdálkodás vizsgálók
A mérés elve, hogy a tömõdõtt szerkezetû talajon nehezebben hatol át a levegõ, mint a laza állapotún. A vizsgálat során elkerülhetõ minden olyan hatás, amely a talaj fizikai állapotát megváltoztatná. Ez más módszerrel csak nehezen valósítható meg úgy, hogy közben ne változzon a talaj pórusviszonya.
A talajhõmérséklet ismerete rendkívül fontos a fizikai, kémiai és biológiai folyamatokra gyakorolt hatása miatt. A talaj hõmérséklete befolyásolja az ásványi anyagok mállását, a kémiai folyamatok sebességét és a növények fejlõdését. Fentiek miatt nagy igény van a talajhõmérséklet mérésére.
 Levegõ-gazdálkodás vizsgálók  Vízbeszivárgás mérõk
Az öntözõvíz talajra gyakorolt hatásában meghatározó szerepe van az öntözés minõségének. Az öntözést jellemzõ legfontosabb minõségi paraméterek a vízszétosztás egyenletessége, a csapadék intenzitása és a cseppenergia nagysága. A mûszerek ezek vizsgálatára használhatók.
Az öntözéstechnika fejlõdésével elõtérbe került a talajok szerkezetének és vízgazdálkodási tulajdonságainak vizsgálata. A mérés eredeti talajszerkezet mellett a víz talajra gyakorolt hatásának megállapításával történik. Használatukkal a természetben lefolyó talajfizikai és vízgazdálkodási változások követhetõk.
 Talajnedvesség mérõk  Idõjárás monitorok
Az öntözéses gazdálkodás  fontos kérdése az öntözés idõpontjának és vízszükségletének meghatározása. A hatékony öntözést megfelelõen kell szabályozni a mennyiség és az idõzítés szempontjából. Ebben nagy segítséget nyújtanak a talajnedvesség mérõ mûszerek.
Az öntözés tényleges irányítása nagymértékben függ az idõjárástól, melynek értékei csak méréssel határozhatók meg. Ehhez jól használhatók az idõjárás monitorok mérési eredményei. Ezek alapján meghatározható a következõ öntözés idõpontja és vízszükséglete.
 Öntözés ellenõrzõk  Mérésadatgyûjtõk
Az öntözési technika korszerûsödésével különösen fontos a megbízható mûködés és az egyenletes öntözés. A fentiek megoldásához az öntözés mennyiségi és minõségi paramétereinek helyszíni vizsgálatára alkalmas eszközökre van szükség. Használatukkal megoldható az öntözés gazdaságos végrehajtása.
A mérésadatgyûjtõk lehetõvé teszik a mérési eredmények közvetlen leolvasását,  tárolását. Egyszerû beállító - lekérdezõ utasításkészlet használható a mûködtetéshez. Az adatok további feldolgozása - áttöltés után - számítógépen oldható meg.