Légáteresztõ képesség mérõ

Egy összenyomott réteg jelenléte a talajban káros hatással van az említett talaj levegõ és víz sajátosságaira, ezáltal csökkentheti a gyökérnövekedést, a terméshozamot és gátolhatja a füves területek gyors helyreállítását. Az össszenyomott rétegeket fõleg a rossz talajmunka módszerek és azok a körülmények okozzák, melyek között e módszereket alkalmazzuk. A szántóföldeken ezek az összenyomott rétegek közvetlenül a szántási mélység alatt találhatók. Az ilyen rétegek kialakulásának egyik fõ oka a nedves körülmények között történõ szántás. Több éven keresztüli állandó ménységû szántás szintén ilyen összenyomódásokhoz vezethet. A kompressziónak a talajra gyakorolt kedvezõtlen hatásai miatt kívánatos megszerezni a lehetõ legtöbb információt, a nyomás mértékérõl. A talajminták légáteresztõ képességének mérései pontos információkat adnak erre a kompresszióra vonatkozóan.  légáteresztõ képesség mérõ használatával lehetõség van a bolygatatlan talajminták légáteresztõ képességének meghatározására. A belsõ légáteresztõ képességi tényezõ (Ki faktor) lehetõséget nyújt részletes információ szerzésére a következõ területeken: 
- összetört talajrétegek jelenléte (szántás által okozott), amelyek megakadályozzák a gyors lecsapolást és akadályozzák a szellõzést 
- a levegõáteresztõ képesség és a különbözõ talaj tulajdonságok közötti korreláció, mint például a pórus nagyság, a részecske összetétel, a nedvesség százalék, a levegõ százalék, stb. 
- a vízáteresztõ képesség és a levegõ áteresztõ képesség közötti korreláció. 
Azt a sebességet, amely mellett a levegõ átáramlik a talajmintán, a Darcy törvény segítségével tudjuk kiszámítani. Ez az információ felhasználható a talajjavítás legmegfelelõbb fajtájának kiválasztásához, továbbá a munkamódszer kritériumok kiszámításához.